नेपाल पूनर्बीमा कम्पनीमा रोजगारीको अवसर

1241

नेपाल पूनर्बीमा कम्पनीले करार सेवामा विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गरेको छ । कम्पनीले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट आठौँ तहमा , चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सातौँ तहमा र कानून अधिकृत सातौँ तहमा १/१ जना कर्मचारी माग गरेको हो ।

इच्छुक तथा योग्यता पुगेका उम्मेद्धवारले यो सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र आवेदन दिन सक्नेछन् ।

यसमा तपाइको मत

कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला ।
कृपया आफ्नो नाम यहाँ लेख्नु होस्