सबैको लघुवित्तमा रोजगारीको अवसर

सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रोजगारी खुलेको छ । संस्थाले आन्तरिक लेखापरीक्षक (व्यस्थापकीय) पदमा १ जना, विभागीय प्रमुख ( व्यस्थापकीय अधिकृत) पदमा ५ जना, अनुगमन अधिकृत (अधिकृत) पदमा केही, सहायक लेखापरीक्षक (अधिकृत सहायक) पदमा केही, सुपरिवेक्षक वरिष्ठ सहायक (शाखा प्रमुख) केही, सहायक पदमा केही र कनिष्ठ सहायक(प्रशिक्षार्थी) पदमा केही कर्मचारी माग गरेको छ ।

इच्छुक तथा योग्यता पुगेका उम्मेदवारले ज्येष्ठ १० गते सम्म आवेदन दिनसक्नेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार