राष्ट्रिय बीमा संस्स्थानमा रोजगारीको अवसर

राष्ट्रिय बीमा संस्थानले विभिन्न पदहरुमा कर्मचारी माग गरेको छ । लोकसेवा आयोगको सहमति बमोजिम संस्थानले खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा पदपूर्ति गर्ने गरी विभिन्न पदका लागि दरखास्त आहवान गरेको हो ।

संस्थानले व्यवस्थापक, सहव्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक र सहायक ख पदमा दरखास्त आह्वान गरेको छ ।
इच्छुक र योग्यता पुगेका उम्मेदवारले यो सुचना प्रकाशीत भएको मितिले २१ दिनभित्र र सोको ७ दिनभित्र पनि दोब्बर दस्तुर तिरी आवेदन दिन सक्ने विज्ञापनमा उल्लेख  गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार