SKIP THIS

PCl

चौतारी लघुवित्तमा रोजगारीको अवसर

चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विभिन्न १५ जिल्लाका लागि कर्मचारीको माग गरेको छ ।

संस्थाले सहायक अधिकृत पदका लागि १ जना, सहायक अधिकृत आन्तरिक लेखा परीक्षण पदका लागि १ जना, सहायक पद र सहायक जे.टि.ए पदका लागि केही संख्यामा कर्मचारीहरुको माग गरेको छ ।

योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेद्वारले यो विज्ञापन प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र तोकिएको कार्यालय वा संस्थाको इमेल ठेगानामा दरखास्त दिन सक्ने छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार