कृषि क्याम्पसमा उपप्राध्यापक पदका लागि रोजगारीको अवसर

त्रि.वि कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान अन्तर्गत गौरादह, झापामा स्थापना भएको कृषि क्याम्पसले विभिन्न पदहरुमा शिक्षक तथा कर्मचारीहरु करार सेवामा माग गरेको छ ।

इच्छुक तथा योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र नियामानुसार लाग्ने दस्तुर जम्मा गरि भौचर सहितको रितपूर्वकको आवेदन पेश गर्नु पर्ने छ ।

आवश्यक शैक्षिक योग्यता सहितको विस्तृत विवरणका लागि कृषि क्याम्पस, गौरादह, झापामा सम्पर्क गर्न सकिने छ ।
क्याम्पसले निम्न लिखित प्रत्येक विषयहरुका लागि १ /१ जना गरी जम्मा ९ जना उपप्राध्यापक माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार