प्रस्तावित: बीमा प्राधिरकणले लेखापरीक्षकलाई पनि कारबाही गर्न सक्ने

काठमाडौ: प्रस्तावित बीमा प्राधिकरणले लेखा परिक्षकलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउँने भएको छ । संसदमा प्रस्तुत गरिएको बीमा विद्येयकमा दफा ९१ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार आफनो कर्तब्य पालना नगर्ने लेखापरिक्षक पनि कारवाहीमा पर्ने भएका छन् ।

प्रस्ताविक विद्येयकको दफा ९१ को उपदफा १ मा ऐन बमोजिम कर्तब्य पालना नगर्ने लेखापरीक्षकलाई प्राधिकरणले कुनै पनि बीमकको एक बर्ष देखि तीन बर्षसम्म लेखापरीक्षण गर्न नपाउँने गरी लेखापरीक्षकको सूचीबाट हटाउन सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा सिफारिश गरी पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा २ मा सिफारिस भई आएमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायले प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो लेखापरीक्षकलाई कारवाही गर्नुपर्नेछ । विद्यमान ऐनमा भने कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छैन ।

बीमा ऐन अनुसार बीमकले आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्रमा प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेछ । लेखापरीक्षण गराउन नसक्ने बीमकले मनासिब कारण खुलाई लेखापरीक्षण गराउने अवधि थपको लागि अनुरोध गरेमा प्राधिकरणले दुई महिनासम्मको अवधि थप गर्न सक्नेछ ।

छ महिना भित्रमा वित्तिय विवरण प्राधिकरणमा बुझाउँनुपर्ने

बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक बर्ष समाप्त भएको छ महिना भित्रमा प्राधिकरणमा वित्तिय विवरण बुझाउँनुपर्नेछ । नयाँ विद्येयकमा गरिएको व्यवस्था अनुसार कम्पनीहरुले आव सकिएको तीन महिना भित्रमा लेखापरीक्षण गरि सक्नुपर्नेछ । यदि कुनै कम्पनीले मुनासिब कारण देखाएमा दुई महिना थप गर्न सक्नेछ । कम्पनीले लेखा परीक्षण गरी सकेको एक महिना भित्रमा प्राधिकरणमा विवरण बुझाउँनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, विद्यमान ऐनमा भने कम्पनीले आव सकिएको दश महिना भित्रमा समितिका वित्तिय विवरण बुझाउँन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बीमाकीं परिवर्तन गर्नुपर्नेछ

अब देखि बीमा कम्पनीहरुले लगातार तीन बर्ष भन्दा बढी एउटै बिमांकीसँग बिमाकींय मूल्यांकन गराउँन पाउँनेछैन । नयाँ बिद्येयकमा गरिएको व्यवस्था अनुसार कम्पनीहरुले तीन बर्ष पछि बिमाकीं परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । बीमा कम्पनीहरुले बिमाकींय मूल्यांकन गर्दा प्राधिकरणसँग स्वीकृती लिई नियुक्त गरिएको बिमाकींबाट गराउँनुपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार